Sierpień 2017

Nazwy laptopów

Jeśli ktoś przyjrzy się nazwom laptopów, to na pewno dostrzeże w nich swego rodzaju prawidłowość. W…